tirsdag, januar 24, 2012

Likholefossen


Likholefossen ligg på Viksdalen i Gaular kommune. Navnet kjem frå gamle dagar, då dei øvste gardane i dalen ikkje klarte å frakte dei døde til kyrkje på ein dag. Likkista vart då oppbevart under ei steinhelle ved fossen.


Likholefossen is located on Viksdalen in Gaular municipality. The name comes from the old days, when the upper farms in the valley weren’t able to carry the dead to the church on one day. The coffin was therefore placed under a stone slab at the waterfall to the day after.

søndag, januar 22, 2012

Hardangervidda -sommarminneEtter ein laber haust, der kameraet mitt har vore nedpakka og eg nesten hadde gløymt alle passord ( då er det lenge sidan du har blogga:)) prøvar eg meg igjen. Og sidan eg faktisk ikkje har komme meg ut å tatt bilder enno, begynner eg årets blogging med sommarens høgdepunkt, fjellturen på Hardangervidda. Masse flotte bildemotiv, og vannvittig flott turterreng.

After a lacklustre fall, where my camera has been packed away and I had almost forgotten all passwords (then you know it have been a while since last time I've blogged:)) I will try again:) And since I actually don't have taken any new photos yet, I will begin this year's blogging with this summer highlights, hiking on Hardangervidda. You will find lots of wonderful landscape, both to see, enjoy and to photographing.Og lange vidder så langt auge kan sjå! Eg veit namnet peiker i retning av vidder, men ein vestlending er vant med rett opp og rett ned på fjellturar. Det å kunne gå meir enn ein time bortetter er jo luksus. Vi er ikkje bortskjemte:)

And long plateaus as far as the eye can see! I know the name is pointing in the direction of the plains, but as a vestlending are we used to straight up and straight down, when we are going hiking. Being able to go more than an hour straight ahead is luxury. We are not spoiled:)Dette må berre nytast!
You just have to enjoy this!