onsdag, september 30, 2009

På gamle stiar langs Langelandsvatnet:-)

On the old paths along Langelandsvatnet:-)


I dag gjekk turen på den gamle postvegen langs Langelandsvatnet. Det er ein flott turveg og utsikta er super.
Today, the trip went on the old mail road along the Langelandsvatnet. It is a great trail and the view is nice.Langs vatnet ligg det ulike stølar og på sommaren kan ein møte sauer på turen.

Along the lake lies different mountain pastures and in the summer can you meet lot of sheep on your hiking


Utsikt over Langelandsvatnet.
View of Langelandsvatnet (a local lake)

tirsdag, september 29, 2009

Refleksjonar over ein båt 2Etter tips frå Kathrine har eg snudd refleksjonsbilde av båten på hovudet. Etter mi meining vart det ganske stilig. Men er open for vurdering på kva bilde som fall best i smak.
Following tips from Kathrine, I've turned the reflection photo of the boat on their head. After my opinion it was pretty cool. Which photo did you like the most?

mandag, september 28, 2009

lørdag, september 26, 2009

Oslo Rådhus by night

Rådhuset var opent for publikum slik at vi fekk lov til å gå opp alle trappene til toppen av taket og nyte utsikta over Oslo. Eg skjønte at dette var eit sjeldant fenomen, så sjølvsagt måtte dette tilbudet nyttast, sjølv om eg var ein smule skeptisk sidan huset er høgt og eg har høgdeskrekk. Eg var i det oppmuntrande hjørne og tok ein skikkeleg pep-talk med meg sjølv. Så det bar i veg oppover med friskt mot og eg kom meg opp på taket!! Der balanserte eg rundt på noko som likna godt sikra stillas. Det var heilt greit, men eg var nok ikkje den som var mest i hundre der oppe kan ein seie:-)

City Hall was openly to the public so that we were allowed to go up all the stairs to the top of the roof and enjoy the view over Oslo. I realized that this was a rare phenomenon, so of course we had to use this offer, even though I was a bit sceptical since the house is high and I have height fear. I was in encouraging mood and took a proper pep talk with myself, and I walked up the stairs to the roof with fresh courage, and actually managed to get up on the roof! There I balanced around on something which I can compare to well secure scaffolding. It was ok, but there were people up there who where more exciting than me:-)


Lukkar: 1/5Lukkar: 1/8

Utsikt frå toppen av rådhuset.
View from the top of City Hall.

fredag, september 25, 2009

Fyrverkeri/ fireworks

Å ta bilder av fyrverkeri er ikkje alltid det enklaste, i allefall ikkje utan stativ. Sidan dette er første gong eg tar bilder av fyrverkeri vart ikkje resultatet så kjempebra, men brukbart. Eg tar gjerne i mot tips om korleis eg skal få gode bilder.

Taking pictures of fireworks is not always the easiest, at least not without a tripod. This is the first time I try to take pictures of fireworks, and the result was the not great, but usable. I would also welcome the suggestions about how I'll get better pictures.
tirsdag, september 15, 2009

A rose to everybody!

Eg vil berre gi deg ei rose med ønske om ein fin dag!! Eg har i allefall det:-)
I want to give you a rose and wish you a nice day!! I really enjoy my day :-)

fredag, september 11, 2009

Bench of the Week 7


Denne benken ligg på vegen opp til Gjøset. Den ligg flott til for ein liten pause. Eg synest det er ein flott benk som passar fint inn i landskapet.

You can find this bench on the way to Gjøset. It stands perfect for a small break:-) I mean the bench fits nicely into the landscape.

For more benches: RuneE


torsdag, september 10, 2009

onsdag, september 09, 2009

Er dette bevis for tussar og troll??? :-)


Is this proof of trolls and gnomes??:-)


Ut frå desse bilda er det kanskje på plass å konkludere med at det finnast tussar og troll??? :-) Det skjer i allefall dei raraste ting i skogen, eit tre kan bli til eit monster, ei kongle kan bli til ein sau og av og til dukkar det opp slike små blå stolar på dei raraste stadar.... Du trur det ikkje før du får sjå det.....:-)

From these photos it's perhaps appropriate to conclude that there are trolls and gnomes??:-) It's certainly that strange things happen in the forest, a tree become a monster, a cones can suddenly become a sheep and sometimes small blue chairs appears on the strangest places.... You don't believe it until you get to see it...


tirsdag, september 08, 2009

Gjøset

Eg har tatt utfordringa til Petunia og komme meg ut på tur. Eg vil tippe at det var den einaste solskinnsdagen sist veke og den måtte sjølvsagt utnyttast. Turen gjekk til Gjøset. Ein flott plass der ein kan møte både kyr og sauer.

I've taken Petunia's challenge and get out on hiking. I guess it was the only sunny day last week and I naturally had to exploit it. The trip went to Gjøset. It’s a great place where you can meet both cows and sheep.

Er allereie begynt å bli haust. Haustfargane er allereie begynt å komme fram på trea.
It's starting to become autumn. The autumn colours are already starting to appear on the trees.


Litt nysgjerrig??? :-)
A bit curious??? :-)
Nesten framme ved Gjøset. Her ser ein Gjøsetvatnet som er eit fint fiskevatnet.
I've nearly reached Gjøset. Here's Gjøsetvatnet which is an excellent fishing lake.


Gjøset!


Storehesten.