fredag, august 28, 2009

Bench of the Week 6

Denne benken står i Elvadalen på Lofthus i Hardanger. Den står i begynnelsen av ei svært fin turløype som kan anbefalast. Turen tar ikkje så lang tid, men kan forlengast kraftig dersom ein har med kamera:-)

This bench stands in Elvadalen in Lofthus in Hardanger. It's in the beginning of a very nice trail, which I can highly recommend. It's not a long trip, but you can extend it greatly if you have taken your camera with you :-)

For fleire benkar ta ein tur innom RuneE
To see more benches,please visit RuneE

torsdag, august 27, 2009

onsdag, august 26, 2009

tirsdag, august 25, 2009

Fanaråken 2068 m.o.h.

Her er vi på vei opp mot Fanaråken. Vi gjekk inn dalen som vi ser i bakgrunnen på bilde. Det var varierande ver, eg trur vi var innom det meste: sol, skodde, regn, overskya og snø. Men turen oppover var flott og ein smule bratt:-)

Here we are on the way up to Fanaråken. We came from the valley as we see in the background of the photo. We had all sort of weather: sun, fog, rain, overcast skies and snow. But despite the weather the hiking was great and a bit steep:-)


Lyset var flott!
The light was beautiful!Eg stod opp halv seks om morgonen for å sjå den fantastiske soloppgangen som eg hadde høyrt så mykje om. Men vart litt lang i maska då eg kom ut. Hadde håpa på litt skodde som sola kunne trenge i gjennom. Blir fantastiske bilder av slikt lys. Men då vi kom ut var det snø og skodde. Men eg tok no nokre bilder av den heller manglande soloppgangen:-)

I stood up half past five in the morning to see the magnificent sunrise I had heard so much about. I had to admit that I was little bit surprised and disappointed when I came out. I had hoped the sun could shine through a little bit fog. That would have created fabulous pictures. But when we came out there was snow and fog. But I took some pictures of the rather missing sunrise:-)
Stien nedover var godt merka. Turlaget gjer ein god jobb. Det var lett å finne fram.
The trail down was well marked. Hiking Association makes a good job. It was easy to find the right way.


Og alle var einige om at det hadde vore ein fin tur *ler*
Everyone agree that the trip had been fantastic *laugh*

fredag, august 21, 2009

Bench of the Week 5


Denne benken står i Ulvik, heilt nede ved sjøen. Der er det laga til ein flott gangveg med fleire like benkar som ein kan sette seg ned for å nyte utsikta og stillheita (i allefall når det er fint ver:-))

This bench is in Ulvik, completely down by the sea. Where it is made a great pathway with several benches like that one, you can sit down and enjoy the view and the silence (at least when the weather is good :-))Ingenting å seie på utsikta.
It’s nothing to say about the View.

For more benches visit RuneE

torsdag, august 20, 2009

Måken Albert :-)

The seagull Albert :-)

tirsdag, august 18, 2009

Kjeåsen

Kjeåsen, den sagnomsuste gården. Eg hadde jo til og med sett den på fjernsyn:-) Og på dette grunnlag bestemte to kjekke jenter seg for ein tur til den vakre gården som ligg i Eidfjord kommune innerst i Simadalsfjorden. Gården er framleis i drift, og har kvart år besøk av mangen turistar. Ein kan komme til gården på to måtar: ein kan gå til fots opp den bratte fjellsida. Denne turen tar ca 1-1,5 time kvar vei. Men for å ta denne vegen bør ein kanskje ikkje ha høgdeskrekk:-) Eller så kan ein ta bilvegen, og merkeleg nok så valte vi å ta bilen denne gongen. Men fjellturen, den er heilt sikkert ein veldig mektig opplevelse.

Kjeåsen, the legendary farm. I had the even seen it on TV :-) On this basis decided two very nice girls for a trip to the beautiful farm, which is situated in Eidfjord municipality innermost in Simadalsfjorden. The farm is still in operation, and has every year visits of many tourists. You can get to the farm in two ways: you can climb up the steep mountainside. This trip takes about 1-1,5 hours each way. But to take this road you should perhaps not be afraid of heights :-) Or, you can take the road. Surprise, surprise we choose to take the car this time. But I think climbing the mountainside must be a very powerful experience.

Gården har vore bebudd sidan 1650 talet. Fram til vegen vart bygd i 1974 gjekk all transport på den bratte stien frå fjorden og opp. Her ser vi låven på det ytre gården som vart fråflytta i 1962. På den andre gården på Kjeåsen bur det fortsatt ein person.

People have lived on the farm since 1650. Until the road was built in 1974, people had to bring everything they needed up the steep mountainside, all the way from the fjord and up. Here we see the barn on the outer courtyard which was abandoned in 1962. There lives still one person on the second farm at Kjeåsen.


Bakkane er svært bratte, så i slåtten må dei bere høyet inn på ryggen.
The hills are very steep, so when the farmer does the harvesting, he has to carry the grass on his back.

Dette er tunet på den gården som det fortsatt bur folk på. Her var det også mange flotte blomster. Eg kom også over denne fantastiske benken :-)

Here you can see some of the courtyard on the farm where the people is still living. There were lots, and lots of very pretty flowers. And there also was a very nice bench:-)

Ein må sjølvsagt ned på kanten for virkeleg å nyte utsikta. Og den er fenomenal!! Ein bør IKKJE misse balansen, viss ein ikkje har fallskjerm, det er heilt sikkert *ler*

And of course you must down on the edge to really enjoy the view. And it is phenomenal! For sure it's a good advice NOT to lose your balance unless you have parachute *laughs *Du kan også ta ein tur på stien, slik at du kjem opp på åsen bak husa. Her får ein enno beire utsikt.
You can walk on the trail to get up behind the farm. Here is the view even more breath-taking.

Dette er det gamle kvernhuset, som høyrer til gården. Det ligg flott til i terrenget.
This is the old mill, which belongs to the farm. The mill lies nice in the terrain.

lørdag, august 15, 2009

Allereie klar for hausten?

Already ready for the autumn?


Nokon tar ingen sjanser, og desse trea har allereie gjort seg klar til ein sur og kald haust. Må seie eg synest det var litt overdreve då det var varmt og godt i lufta. Men tre var fine dei. Bilda er tatt i frå bilen, så her var det ikkje tid til å tenke så mykje på komposisjonen:-)

Someone is taking no chances, and these trees have already made themselves ready for a sour and cold autumn. I have to admit I think it was a little bit overdone, since it was hot and sunny. But the trees were good looking:-). The pictures are taken from the car, so there was no time to think of the composition of the photos:-)


Fargar er fint. Dess fleire, jo beire :-)
Colours are nice. The more, the better:-)

Nokre tre er meir pynta enn andre, med dusker og greier...
Some tree is more decorative than others, with tufts and stuff ...

Og nokre tre går for det meir tradisjonelle på husflidsfronten :-)
And some trees want more traditional handicrafts :-)

tirsdag, august 04, 2009

Bench of the Week 4


Vekas benk står på Stana. I tillegg til ein god benk er det også eit hyggeleg (?) selskap. Ein skal kanskje ikkje vere lettskremt viss ein set seg ned, men dei ser no ganske så harmlause ut....

The bench of the Week stands on Stana. Beside the bench stand also a pleasant (?) company. You should perhaps not be easily intimidated if you sit down, but they look friendly...På denne benken kan ein sette seg ned og ta seg ein pust i bakken.
On this bench you can sit down and take a brake.Kanskje det er desse du må spørje for å få lov til å sitte ned?:-)
It's possible it's these you have to ask for permission to sit down?:-)

You can find more benches on: RuneE

mandag, august 03, 2009

Tveitafossen


Sjølv om ein er turist og er i hyggeleg selskap så må ein ut å gå litt tur. I dag gjekk vi ein flott tur opp til Tveitafossen i Kinsarvik. Absolutt verdt nokre bilder og så fekk vi jo ein liten dusj samtidig :-)

Although I'm tourist and in very pleasant company, we must go hiking. Today we had a great trip up to Tveitafossen in Kinsarvik. Definitely worth a few photos and at the same time we get a little shower :-)

lørdag, august 01, 2009

Alden i solnedgang.

Alden in sunset.

Ønsker alle ei god helg!
Have a nice weekend!