søndag, juni 28, 2009

Bench of the Week 2Denne benken står i sentrum ved sidan av to kjøpesenter i Førde. Det er laga veldig flott til med plen og fleire benkar ved sida av elva. Her er det klart for fine og late dagar i elvekanten.

This bench is in the centre beside two shopping centres in Førde. It's very beautiful area with lawn and several benches outside river. Here it is clear for fine and lazy days in the river's edge.
For more pictures of benches: RuneE

fredag, juni 26, 2009

Skjer det noe spennende her da...? Does something exciting happen..?

Desse søte sauene lurer nok veldig på kva som er meininga med det apparatet som fotografen stikk framfor ansiktet sitt. Dei var veldig nysgjerrige, men ikkje så tamme at dei kom heilt bort til meg. Men dei var så høflege at dei stilte seg opp på ei fin rekke, slik at eg kunne få eit fint bilde av dei *ler*

These cute sheep really wonder the meaning of the photographer's instrument who she takes in front of her face constantly. They were very curious, but not so tame that they came over to me completely. But they were so polite that they stood up in a row, so that I could get a nice picture of them * laughs *

onsdag, juni 24, 2009

Summer in the mountain:)Eg er fortsatt på vegen frå Eidsbugarden. Her er det sommar, men det var fortsatt ein del snø igjen, og ein kunne finne snøfonne heilt inn til vegen.
I'm still on the road from Eidsbugarden. Here it's summer, but there was still some snow left, and you can find some snow almost to the road.

tirsdag, juni 23, 2009

Er han kjent eller ??? Is he famous or what??

Ved Eidsbugarden står det ein skulptur av Aasmund Olavsson Vinje.
Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) var ein norsk forfattar og journalist. Han skreiv også mange kjente og kjære songar som t.d. "Blåmann blåmann bukken min" Vinje var veldig glad i å gå i fjellet og han var med på å stifte Den norske turistforening. Aasmund Olavsson Vinje var spesielt glad i det området som han kalla Jotunheimen og som i dag fortsatt er det offisielle namnet på området.

By Eidsbugarden it's a sculpture of Aasmund Olavsson Vinje. Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) was a Norwegian author and journalist. He also wrote many well-known and loved songs. Vinje was very fond of hiking in the mountains, and he was part of establishing the Norwegian Tourist Association. Aasmund Olavsson Vinje was particularly fond of the area he called Jotunheimen and which today remains the official name of the area.

mandag, juni 22, 2009

torsdag, juni 18, 2009

Eg vil ha sommar, eg vil ha sommar... og det hjelper ikkje:)

I want summer, I want summer, I want summer...and it doesn't work :)

Sol, sommar og seine kveldar...ja, eg er heilt klar for det:)
Sun, summer and late evenings...oh yes, I'm totally ready for it:)

onsdag, juni 17, 2009

God medisin mot frustrasjon:) / Good medicine against frustration:)

Har vore inne og sett på sola i heile dag. Så då eg endeleg var ferdig på jobb så var det ingen tvil om at eg måtte ha ein liten fjelltur for å få ut frustrasjonen over dårleg bruk av finveret. At det dessutan skya over og trua med å begynne å regne, prøvde eg hardt å berre oversjå:)
Her ser vi Vassenden og litt av Jølstravatnet.

I have been inside the house the whole day, and looked out at the sun. So when I finally was finish at work, there was no doubt in my mind that I had to climb a small mountain to get out the frustration over bad use of the nice weather. And the fact that it also became cloudy and it threatened to rain, I tried very hard just to ignore:) Here we see Vassenden and some of the Jølstravatnet

tirsdag, juni 16, 2009

mandag, juni 15, 2009

Den endelause landevei

The endless highway

søndag, juni 14, 2009

Bench of the Week

Etter å ha sett alle dei fine benkane til RuneE, har eg funne meg i å gå rundt å studere benkar. Kvar gong eg har gått forbi ein spesiell benk har eg tenkt at denne hadde gjort seg fint på bloggen:) Så no kastar eg meg på benkblogginga eg også.


Den første benken min står etter dei første motbakkane når eg ein går oppover turvegen som startar ved Reset i Førde. Dette er ein del av den trondjemske postvei. Det er her ein går viss ein vil ta turen til Halbrendsnipa, Kalsetvatnet eller Halbrendsstøylane.


After having seen all the fine benches on RuneE's blog, I have found myself go around studying the benches. Each time I have found a nice looking bench I thought that this had been a nice picture on the blog:) So now I throw me on the bench blogging.

You find my first bench after the first uphill, when I go up the trail that starts at Reset in Førde. This is part of the trondjemske post road. This is the road/trail you go when you want to take a trip to Halbrendsnipa, Kalsetvatnet or Halbrendsstøylen.

You can find more benches on: RuneElørdag, juni 13, 2009

Det var budeie ein skulle ha vore:)

It was a milkmaid I should have been:)Rusla ein tur opp til Halbrendsstøylane i dag. Det var stille og flott. Her kan ein løyse mange verdensproblem:)Stølane ser veldig så idylliske ut. Sauane gøymte seg rett i skogen bak.

Plod a trip up to Halbrendstøylen today. It was quiet and beautiful. Here you can solve many world problems:)The mountain dairy farm looks so idyllic. Sheep were hidden right in the forest behind.

Slipestein finn ein ikkje over alt i desse dagar.
Grinding stone, not a very usual sight these days.


Fann litt rust også, men anar ikkje kva dei brukar det til. Tar imot forslag.
Found a little rust too, but I have no idea what it's used to. I'm open for suggestions.torsdag, juni 11, 2009

Halbrendsnipa


Eg var klar for ein ny fjelltur i dag. Blir mykje turbilder her på bloggen, men skal passe på å variere litt...eller rettare sagt prøve å variere litt:) I dag var det Halbrendsnipa som stod for tur. Hadde aldri gått der før, men det er alltid kjekt å utforske nye turar. Men eg syntest no
til tider at det var no litt bratt....formen kan visst bli litt beire *kremt*

Today I was ready for climbing a new mountain. I know it could be much photos from my hiking here on the blog, but I should be sure to vary a bit ... or more correct said, try to vary a bit:) Today was the Halbrendsnipa which accounted on my schedule. I had never been there before, but it is always fun to explore new trips. But I have to admit that there were times when it seemed a little steep .... I have to admit that my shape can be a little better * hawk *


Her ser vi ned til Førde. Skodda kom og gjekk litt, og sjølvsagt kom den når eg var på toppen. Men det er jo ingenting som heiter dårleg ver, berre dårleg kler:)
Here we can see down to Førde. Fog came and went a little, and of course came the fog when I was on the top. But there is nothing called poor weather, only bad clothes:)På toppen!! Var godt fornøgd og ganske andpusten *ler* Var tid for dagens belønning som var banan og kvikklunsj. Må jo ha noko som motiverer i tillegg til utsikta:)
At the top! I was well happy and quite breathless * laughs * It was time for the reward, that was banana and chocolate. Must have something that motivates in addition to the view:)


onsdag, juni 10, 2009

Trollfjorden

Vi er på vei ut Trollfjorden. Trollfjorden ligg i Raftsundet i Vesterålen. Fjorden er 3 km lang er berre 70 m brei i munningen, men vidar seg ut i botnen.
We are on the way out Trollfjorden. Trollfjorden is located in Raftsundet in Vesterålen. The fjord is 3 km long is only 70 m wide in the mouth, but is wider in the bottom.

tirsdag, juni 09, 2009

To av fiskane vi finn i Sognefjorden:)

Two of the fish we find in the Sognefjorden:)


Desse bilda er tatt gjennom glasveggen på eit akvarium. Er difor ikkje så skarpe som eg skulle ønske, men er likevel så spesielle at eg vel å blogge
dei.
These following images are taken through the glass wall of an aquarium. Is therefore not as sharp as I would like them to be, but is still so special that I choose to blog them.mandag, juni 08, 2009

Ein fin liten blome i skogen eg ser.

I see a nice little flower in the forest.

søndag, juni 07, 2009

Hafstadfjellet

Utsikt mot Førde. Vi er ikkje heilt på toppen enno.
View towards Førde. We are not quite on the top yet.


På toppen:-)
At the top:-)

Ved Bekkjavatnet. Bekkjavatnet ligg ved foten av Hafstadfjellet.
By Bekkjavatnet. Bekkjavatnet lies at the foot of Hafstadfjellet.

torsdag, juni 04, 2009

M/S Nordstjernen


M/S Nordstjernen. Hurtigruteskipet er bygd i 1956. Nokre påstår også at skipet har sitt eige spøkelse. Riktignok ein skytsengel.
M/S. Nordstjernen. The boat was built in 1956. Some people also claim that the ship has its own ghost. Admittedly, a guardian angel.

onsdag, juni 03, 2009

Lukke er...

Happiness is

Å sitte å sjå utover sjøen og nyte stillheita og sola.
To sit and see beyond the sea and enjoy the sun and silence .