søndag, mai 31, 2009

Sommaridyll

Summer idyll

Lang, lang rekke, kven skal først ut av rekka gå??:)
Lang, long row, who will go first out of the row??:)

Ei stille vik i Sørfjorden inn mot Hyllestad.
A quiet cove in Sørfjorden toward Hyllestad.

Lifjorden

lørdag, mai 30, 2009

Adrenalinkick!!!

Sol, sommar og klar for havrafting i Saltstraumen.
Var inne og såg på bilder og plustelig kom desse bildene fram. Eg hugsar enno adrenalinkicket under og etter denne turen. Trur ikkje eg overdriv viss eg seier at eg sikkert ikkje hadde bakkekontakt minst ein time etter at turen var ferdig *ler* Det var ein fantastisk tur, men eg er veldig glad i båtar og litt fart, så dette var midt i blinken for meg.


Sun, summer and ready for sea rafting in Saltstraumen.
I looked at pictures and suddenly these pictures from last summer came up. I still remember the adrenalin rush during and after this trip. I think not overdo it if I say, that I certainly had no ground contact at least an hour after the tour was done * laughs * It was a fantastic trip, but I'm very fond of boats and a little speed, so this was perfect for me.Var jo litt rolege stunder under turen også. Her har vi stoppa ved eit veldig spesielt fjell, som var veldig flott...og så har eg gløymt kva som var så spesielt med det:) Men det må vere noko med at nedskurt at ein får fram eit spesielt mønster. Gurimalla så god eg er på å ro:)


Was a little slow moment during the trip also. Here we halted at a very special mountain, that was great ... and so I have forgotten what was so special about it:) But there must be something with that particular pattern.Her har vi komme fram til Saltstraumen. Bilete er ikkje heilt klart, men måtte ta det med for å vise litt av actionen. Må seie at vi ser lekre ut i gul kjeledress, svarte huer og nydelege briller:)


Here we arrive at Saltstraumen. Image is not quite clear, but I had to take it to show a bit of action. Must say that we are looking gorgeous in yellow boiler, black cap and charming glasses:)

Her er det litt meir liv i sjøen. Det dukka plutselig opp staumar både her og der, så skipprane måtte følge godt med når dei kjørte. Straumane var heller lite samarbeidsvillige når det gjaldt bildetaking. Hadde du stilt kameraet godt inn og fått det nokonlunde stødig, ja, så var straumen forsvunnen.


Here is a little more life in the sea. It suddenly currents both here and there, so the captains of the boats had to follow the sea very well. Currents were not really cooperative when it came to taking the picture. Did you set the camera as you like and as steady as you could, yes, so was the currents disappeared.

fredag, mai 29, 2009

Bra, dårleg eller bobb, bobb?

Til kai ved Brønnøysund.
Har sett litt på dette bildet og har ikkje heilt klart å bestemme meg om det er eit godt bilde eller ikkje. Hadde nettopp kjøpt kamera, så eg var ikkje heilt stødig i innstillingane kan ein trygt seie:) Var vanskelege lysforhold den dagen (syntest i allefall eg) Men kva meiner dåke? Bra, dårleg, bobb,bobb?? Tar gjerne i mot meiningar.

Anchored at Brønnøysund. Have seen some on this picture and has not quite managed to decide whether it is a good picture or not. Had just purchased the camera, so I was not quite steady in the options you can safely say:) It was a difficult light conditions that day (It's my opinion:)) But what do you mean? Good, bad? I love to hear your opinions.

torsdag, mai 28, 2009

Henningsvær


Havna i Henningsvær. Om vinteren kjem båtar frå heile landet for å fiske skrei. I skreisesongen ligg det ofte så mange båtar at ein nesten kan gå tørrskodd frå eine sida av vika til den andre.
The harbour in Henningsvær. In the winter, boats are coming from all over the country to fish cod, there are often so many boats at you nearly can go dry from one side of the harbour to the other

onsdag, mai 27, 2009

Beauty
tirsdag, mai 26, 2009

Paragliding

Kom over desse då dei dreiv å flaug over Hafstadfjellet sist lørdag. Er nok ikkje det beste bildet, sidan eg tok det frå vegen, men det viser stor aktivitet. Trur nok eg held meg til å ta bilder.
Get over these peoples when they went flying over Hafstadfjellet last Saturday. It's not the best picture, since I took it from the road, but it shows a lot of activity. I think I'm only want to take pictures, not fly:)

mandag, mai 25, 2009

Eit kongerike for ein, to, tre, fire lama...

A kingdom for one, two, three, four llama ...

Her er lama kalvane ca ei veke gamle.
Her is the llama babies about one week old.søndag, mai 24, 2009

Dagens sporty innslag:)


I dag var det klart for bowling. Ei vennine og eg fann ut at vi skulle prøve gamle kunstar. Dei gamle kunstane var nok noko rusta måtte vi konstatere, men dei kom seg etterkvart. Men det var ein ting ingen kunne ta frå oss: det var absolutt ingen som hadde slike elegante rennekast som oss *ler*

Today, we were ready for bowling. A friend of mine and I found out that we should try some old tricks. We had to admit that our old tricks were not what they use to be, but we did better after a while. But there was one thing no one could take from us: there was absolutely no one who had such elegant throws in the groove as us * laughs *


onsdag, mai 20, 2009

Rosa helikopter.....


Høgt flyr dei, men sure er dei heldigvis ikkje:)
They fly high, but fortunately they are not in a bad mood:)

tirsdag, mai 19, 2009

mandag, mai 18, 2009

Nasjonalromantisk...eller??:)

Verdens vakraste utsikt frå vegen, eller?? Vakkert er det i allefall langs vegen ved Jølstravatnet:)
The world's most beautiful views from the road, or? Beautiful it is in any case along Jølstravatnet:)lørdag, mai 16, 2009

Ha ein flott 17. mai!

Ønsker alle ein flott 17. mai!

fredag, mai 15, 2009

torsdag, mai 14, 2009

Turist med stor T:)

Nesten alltid når eg er i Bergen så er det stort sett berre avtalar og handling. I dag fann ei vennine og eg ut at vi skulle vere litt turistar også. Så vi tok Fløibana opp til Fløyen. Fann fram kameraet og tok masse bilder og følte oss virkeleg som turistar. Då eg såg meg rundt fann eg faktisk ut at vi skilte oss ikkje det minste ut. Vi hadde ikkje det største kameraet ein gong *ler* Her er litt av utsikta inne i frå vogna.

Almost always when I'm in Bergen, it's generally only agreements and shopping. Today my friend and I found out that we should be tourists too. So we took the Fløibanen up to Fløyen. Pick up our camera and took lots of photos, and we really felt like tourists. When I took a look around me, I actually found out that we didn't look different form the other people up there, they were doing exactly the same thing. We didn't even have the greatest camera *laughs* Here are some of the views from inside the vehicle.
Flott utsikt frå Fløyen. Vi var ikkje dei einaste turistane. Det var mange ulike språk å høyre.
Beautiful view from Fløyen. We were not the only tourists. There were many different languages to hear

Den Nystemte??

Og vi er klare til å reise nedover igjen. Det ser ganske bratt ut nedover...la oss håpe at kabelen held:) Legg merke til det stilige taket av glas.
And we are ready to go down again. It looks pretty steep out down there ... let's hope that the cable is strong enough:) Notice the cool roof of glass.

tirsdag, mai 12, 2009

Sykkeltur

Årets første sykkeltur! Den måtte sjølvsagt gå langs Jølstravatnet. Her har vi då ein velfortent fotopause:) Desse bildene er tatt med kompaktkamera.
This year's first bicycle tour! And of course we had to go bicycling along Jølstra lake. Here we are on a well earn photo break:)


Innover mot Kjøsnes. Flotte fjell, men det var litt skodde så utsikta vart ikkje så bra som den kunne ha vore:)
Inwards towards Kjøsnes. Great mountain, but there was some fog so views were not as good as it could have been:)


Måtte teste det ut i svart-kvitt også.
Had to test it out in black and white also.søndag, mai 10, 2009

Dramatikk i vente:)

Ingenting er så flott som når naturen viser krefter, vind, regn og dramatiske skyer. Naturen kan alt:)

Nothing is as amazing as when nature shows forces, wind, rain and dramatic clouds. Nature knows it all:)

lørdag, mai 09, 2009

HimmelblåStille før stormen....
Quiet before the storm ....

fredag, mai 08, 2009

GeirangerfjordenDette er tatt på vei ut Geirangerfjorden. Til venstre ser du fossen "Dei sju søstre". Bildet er tatt i fjor sommar. Måtte berre prøve om eg fekk til å få store bilder på bloggen min:)

This picture is taken on the way out from Geiranger. To the left you can see the waterfall "The seven Sisters" The pictures was taken last summer. I only had to try to get big photos on my blog:)

torsdag, mai 07, 2009

Magen blir mett før auga.....

Nokon er veldig fornøgd med maten:)
Someone is very happy with the food:)

onsdag, mai 06, 2009

Siluett

tirsdag, mai 05, 2009

søndag, mai 03, 2009

Rundtur på Runde


Vi var på fotosafari rundt Runde. Vi hadde litt startproblem med klokka, er ikkje alltid like enkelt å kunne den sjølv om ein er vaksen:), og litt treg kjøping av billettar. Alt dette førte til at vi kom med på den andre båten for dagen, sidan den første var utsolgt. Vi var likevel godt fornøgde sidan vi då hadde båten for oss sjølve. Då hadde vi god plass til å gå rundt å ta akkurat dei bildene vi ville. Vi hadde ein veldig hyggeleg guide som visste akkurat kor han skulle køyre for at vi skulle få dei beste fotomotiva. Dessutan fekk vi masse gode fototips om kor vi kunne finne flotte motiv. Desse tipsa blir nok tatt med i planlegginga til neste Runde tur:)


We were on a photo trip around Runde. We had a little problems in the beginning, is not always easy with the clock, even for an adult:), and we were a little bit slow to buy the tickets. All this led to that we travelled with the second boat of the day, since the first was sold out. We didn’t mind since we had the boat for ourselves, and we had plenty of space to move around to take just the photos we wanted. We had a very pleasant guide who knew exactly how he would drive the boat so we should get the best photos. Our guide also gave us lot of good photography tips on how to find great motives for our next trip to Runde :)


Toppskarv.
European Shag.
Krykkjene har funne seg eit fint fjell å slå seg ned i.
Black-legged Kittiwake has found itself a nice mountain to settle down in.

Nokon veit å ta livet med ro:)
Someone knows to take life easy:)


Men det var før det vart totalt kaos då ei ørn kom på besøk. Er visst ikkje alle som er like velkomne i nabolaget.
But that was before it was total chaos when an eagle came on a visit. It's not certain that all are welcome in the neighbourhood.


I dette fjellet har havsulene bygd reir. Vi var faktisk heilt inne i grotta med båten. Det var ikkje alltid like enkelt å ta bilder med alle bølgene, men alt for nokre bra bilder:)
In this mountain have northern gannets built nest. We were actually completely inside the cave with the boat. It was not always easy to take pictures with all the waves, but all for some good photos:)


Havsule.
Northern Gannet.